Polish (Poland)English (United Kingdom)

Sławomir Litwiński (1957-2014)

Sławomir Litwiński urodził się 30.05.1957 roku w Częstochowie. W latach 1972-1976 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W tym czasie czynnie uczestniczył w pracach Związku Harcerstwa Polskiego oraz był współtwórcą szkolnego radiowęzła. W 1976 r. rozpoczął studia w Instytucie Elektroenergetyki na prawach wydziału (obecnie Wydział Elektryczny) Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektrotechnika. Pracę magisterską obronił w 1981 roku.

Przez krótki czas po studiach pracował w przedsiębiorstwie Metalplast. Na początku 1982 roku rozpoczął pracę w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej najpierw w Zakładzie Urządzeń Elektrycznych, a następnie w Zakładzie Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Obera przygotował rozprawę doktorską pt. "Lokalna sieć komputerowa do zbierania danych produkcyjnych z transmisją informacji po przewodach zasilania elektrycznego", którą obronił 13.03.1990 roku na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Brał udział w badaniach związanych z projektem typoszeregu przekształtników oraz z projektem przesyłu danych po sieci energetycznej. Uczestniczył również w pracach nad przemysłowym zasilaniem bezprzerwowym.

W 1996 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w Katedrze Inżynierii Komputerowej, gdzie uczestniczył w tworzeniu Katedry Inżynierii Komputerowej oraz opracowywaniu nowego magisterskiego kierunku studiów - informatyki. Uczestniczył w budowaniu infrastruktury informatycznej Katedry Inżynierii Komputerowej oraz w opracowaniu i przygotowaniu bazy laboratoryjnej.

W pracy naukowej zajmował się układami elektroenergetycznymi, systemami mikroprocesorowymi, sieciami komputerowymi oraz sieciami neuronowymi. Opublikował szereg prac z ww. tematyki, w dużej części w języku angielskim.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów (ostatnio Podstawy sieci komputerowych, Projekt sieci komputerowych, Instalacje elektryczne sieci komputerowych). Był promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Był wybitnym dydaktykiem niezwykle lubianym i szanowanym przez studentów.

Ostatnio pracował w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych, który powstał na bazie Katedry Inżynierii Komputerowej.

Był współorganizatorem 7 konferencji krajowych i międzynarodowych:
 • "Lokalne sieci komputerowe w automatyce przemysłu" - 1989,
 • I Konferencja "Sieci neuronowe i ich zastosowania" - 1994,
 • II Konferencja "Sieci neuronowe i ich zastosowania " - 1996,
 • III Conference "Neural Networks and Their Applications" - 1997,
 • IV Conference "Neural Networks and Their Applications" - 1999,
 • V Conference "Neural Networks and Soft Computing" - 2000,
 • 6th Int. Conference "Neural Networks and Soft Computing" - 2002.
Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komisji Elektroniki przy Katowickim oddziale PAN. Był wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych.

Za swoją pracą otrzymał szereg nagród i wyróżnień:
 • Nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa Elektryków za pracę "Scalony procesor sinusoidy w zastosowaniu do realizacji przekształtnikowego napędu asynchronicznego z modulacją szerokości impulsów" (1985),
 • Wyróżnienie zespołowe, III Ogólnopolski Konkurs na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki za falownik z modulacją szerokości impulsów sterowany mikrokomputerem do regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego (1985),
 • Zespołowa nagroda III stopnia Nagroda Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych za opracowanie tyrystorowego przekształtnika z modulacją szerokości impulsów, sterowanego przez system komputerowy (1986),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji pt."Lokalne sieci komputerowe w automatyce przemysłu" (1989),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji II Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1995),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji II Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1997),
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, Za opracowanie nowoczesnego programu studiów dla kierunku informatyka oraz utworzenie dodatkowej bazy laboratoryjnej i dydaktycznej (1997),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji III Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1998).
W 2006 roku otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

Był pełen pomysłów i chętnie uczestniczył we wszelkich pracach Instytutu, był jego dobrym duchem.

Zmarł po wieloletniej chorobie 5 maja 2014 roku i został pochowany na cmentarzu Kule.

Pozostanie w naszej pamięci jako nasz życzliwy i serdeczny kolega i przyjaciel, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

Na tej stronie używamy ciasteczek do zapisania spersonalizowanych ustawien użytkownika oraz w celach statystycznych. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje ciasteczek, informacje te zostały zapisane na Waszym komputerze.Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję wykorzystanie ciasteczek na tej stronie.