Polish (Poland)English (United Kingdom)

Sławomir Litwiński (1957-2014)

Sławomir Litwiński urodził się 30.05.1957 roku w Częstochowie. W latach 1972-1976 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W tym czasie czynnie uczestniczył w pracach Związku Harcerstwa Polskiego oraz był współtwórcą szkolnego radiowęzła. W 1976 r. rozpoczął studia w Instytucie Elektroenergetyki na prawach wydziału (obecnie Wydział Elektryczny) Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektrotechnika. Pracę magisterską obronił w 1981 roku.

Przez krótki czas po studiach pracował w przedsiębiorstwie Metalplast. Na początku 1982 roku rozpoczął pracę w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej najpierw w Zakładzie Urządzeń Elektrycznych, a następnie w Zakładzie Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Obera przygotował rozprawę doktorską pt. "Lokalna sieć komputerowa do zbierania danych produkcyjnych z transmisją informacji po przewodach zasilania elektrycznego", którą obronił 13.03.1990 roku na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Brał udział w badaniach związanych z projektem typoszeregu przekształtników oraz z projektem przesyłu danych po sieci energetycznej. Uczestniczył również w pracach nad przemysłowym zasilaniem bezprzerwowym.

W 1996 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w Katedrze Inżynierii Komputerowej, gdzie uczestniczył w tworzeniu Katedry Inżynierii Komputerowej oraz opracowywaniu nowego magisterskiego kierunku studiów - informatyki. Uczestniczył w budowaniu infrastruktury informatycznej Katedry Inżynierii Komputerowej oraz w opracowaniu i przygotowaniu bazy laboratoryjnej.

W pracy naukowej zajmował się układami elektroenergetycznymi, systemami mikroprocesorowymi, sieciami komputerowymi oraz sieciami neuronowymi. Opublikował szereg prac z ww. tematyki, w dużej części w języku angielskim.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów (ostatnio Podstawy sieci komputerowych, Projekt sieci komputerowych, Instalacje elektryczne sieci komputerowych). Był promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Był wybitnym dydaktykiem niezwykle lubianym i szanowanym przez studentów.

Ostatnio pracował w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych, który powstał na bazie Katedry Inżynierii Komputerowej.

Był współorganizatorem 7 konferencji krajowych i międzynarodowych:
 • "Lokalne sieci komputerowe w automatyce przemysłu" - 1989,
 • I Konferencja "Sieci neuronowe i ich zastosowania" - 1994,
 • II Konferencja "Sieci neuronowe i ich zastosowania " - 1996,
 • III Conference "Neural Networks and Their Applications" - 1997,
 • IV Conference "Neural Networks and Their Applications" - 1999,
 • V Conference "Neural Networks and Soft Computing" - 2000,
 • 6th Int. Conference "Neural Networks and Soft Computing" - 2002.
Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komisji Elektroniki przy Katowickim oddziale PAN. Był wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych.

Za swoją pracą otrzymał szereg nagród i wyróżnień:
 • Nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa Elektryków za pracę "Scalony procesor sinusoidy w zastosowaniu do realizacji przekształtnikowego napędu asynchronicznego z modulacją szerokości impulsów" (1985),
 • Wyróżnienie zespołowe, III Ogólnopolski Konkurs na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki za falownik z modulacją szerokości impulsów sterowany mikrokomputerem do regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego (1985),
 • Zespołowa nagroda III stopnia Nagroda Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych za opracowanie tyrystorowego przekształtnika z modulacją szerokości impulsów, sterowanego przez system komputerowy (1986),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji pt."Lokalne sieci komputerowe w automatyce przemysłu" (1989),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji II Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1995),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji II Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1997),
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, Za opracowanie nowoczesnego programu studiów dla kierunku informatyka oraz utworzenie dodatkowej bazy laboratoryjnej i dydaktycznej (1997),
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za zorganizowanie konferencji III Krajowej Konferencji pt."Sieci neuronowe i ich zastosowanie" (1998).
W 2006 roku otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

Był pełen pomysłów i chętnie uczestniczył we wszelkich pracach Instytutu, był jego dobrym duchem.

Zmarł po wieloletniej chorobie 5 maja 2014 roku i został pochowany na cmentarzu Kule.

Pozostanie w naszej pamięci jako nasz życzliwy i serdeczny kolega i przyjaciel, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.