FLiNN

Fuzzy Logic into Neural Network

„Program "FLiNN" (ang. Fuzzy Logic into Neural Network) jest pakietem stworzonym w celu ułatwienia procesu testowania różnych struktur sieci neuronowych oraz układów rozmytych w postaci reguł. Oprócz podstawowych modłów, które szerzej zostały opisane poniżej, zawiera on również kilka opcji pomocniczych, umożliwiających m.in. tworzenie bazy reguł, automatyczne tworzenie na ich podstawie struktury lub exportowanie ich  do pakietu FIDE, wyświetlanie tzw. powierzchni sterowania (ang. control surface) oraz różnego rodzaju innych przebiegów, wizualizację błędu uczenia, oraz moduł o nazwie "Fuzzy-Expert", który może służyć jako  odniesienie dla wyników sterowania projektowanych struktur lub układów rozmytych.”

Maciej Piliński

 

 

Historia

Program powstał w latach 1995-1997 na Politechnice w Southampton (University of Southampton) oraz na Politechnice Częstochowskiej. Autorem oryginalnego pomysłu i programu jest Maciej Piliński.

W roku 1996 program został rozbudowany o moduł umożliwiający korzystanie z algorytmów genetycznych. Autorem rozszerzenia jest Robert Nowicki.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do pobrania

FLiNN (*.zip)

Oryginalny program FLiNN autorstwa Macieja Pilińskiego.

FLiNN-GA (*.zip)

Program FLiNN wykorzystujący także algorytmy genetyczne (ang. Genetic Algorithm) w trakcie uczenia struktur oraz generacji reguł.

FLiNN-GAN (*.zip)

(wersja *.exe)

Program FLiNN-GA rozszerzony o funkcję dodającą do danych wejściowych szum o zadanej amplitudzie. Polecam!

FLiNN-EGAN (*.zip)

Program FLiNN-GAN pracujący na danych o podwójnej precyzji. Jego zaletą są rzadziej występujące błędy numeryczne, wadą bardziej rozrzutne gospodarowanie pamięcią. Wersja ta nie jest kompatybilna z pozostałymi ze względu na plik *.err.

FLiNN pdf (*.zip)

(wersja *.pdf)

Oryginalna instrukcja obsługi programu FLiNN autorstwa Macieja Pilińskiego.

FLiNN-GA pdf (*.zip)

(wersja *.pdf)

Suplement do oryginalnej instrukcji programu FLiNN obejmujący zastosowanie algorytmów genetycznych.

WinFLiNN 3D (*.zip)

(wersja *.exe)

Wersja robocza programu dla środowiska MSWindowsŽ kreślącego wykresy z plików *.3d generowanych przez program FLiNN.

WinFLiNN err (*.zip)

(wersja *.exe)

Wersja robocza programu dla środowiska MSWindowsŽ kreślącego wykresy z plików *.err generowanych przez program FLiNN.

Przykłady do samodzielnego użycia

Klasyfikacja szkła - GI

Problem klasyfikacji szkła (ang. Glass Identification) dotyczy rozpoznawania szkła okiennego na podstawie dziewięciu jego parametrów: współczynnika odbicia światła (RI), zawartości tlenku sodu (Na2O), magnezu (MgO), glinu (Al2O3), krzemionki (SiO2), potasu (K2O), wapnia (CaO), baru (BaO) oraz żelaza (Fe2O3) wyrażonych w %.

Diagnostyka cukrzycy u Indian Prima – PID

już wkrótce!

Problem diagnostyki cukrzycy u Indian Prima (ang. Prima Indians Diabetes) sprowadza się do rozpoznawania tej choroby na podstawie ośmiu atrybutów (ang. number of times pregnant, plasma glucose concentration in an oral glucose tolerance test, diastolic blood pressure (mm Hg), triceps skin fold thickness (mm), 2-hour serum insulin (mu U/ml), body mass index (weight in kg/(height in m)2), diabetes pedigree function, age (years)).

Diagnostyka raka piersi (Wisconsin) – WBCD

już wkrótce!

Problem diagnostyki raka piersi oparty o dane z ośrodka w Wisconsin (ang. Wisconsin Breast Cancer Data) sprowadza się do rozpoznawania tej choroby na podstawie dziewięciu atrybutów (ang. clump thickness, uniformity of cell size, uniformity of cell shape, marginal adhesion, single epithelial cell size, bare nuclei, bland chromatin, normal nucleoli, mitoses).

Funkcja logiczna XOR

już wkrótce!

Modelowanie różnicy symetryczne (ang. Exclusive OR)

 

 

Modelowanie statycznej funkcji nieliniowej – HANG

Postawiony problem polega na modelowaniu statycznej funkcji nieliniowej dwóch zmiennych (ang. Static Nonlinear Function - HANG) opisanej wzorem

.

Ocena ryżu – RT

już wkrótce!

Zadanie polega na zbudowaniu systemu oceniającego ryż (ang. Rice Taste) na podstawie pięciu atrybutów: aromat, wygląd, smak, lepkość, twardość i ogólna ocena (ang. flavour, appearance, taste, stickiness, toughness and overall evaluation).

Sterowanie pojazdem mechanicznym – Truck

już wkrótce!

Sterowanie pojazdem mechanicznym tak, aby zaparkował tyłem do doku wyładowczego startując z dowolnego miejsca na parkingu.

Sterowanie odwróconym wahadłem – Pendulum

już wkrótce!

Sterowanie odwróconym wahadłem na wózku tak, aby utrzymać je w pozycji pionowej.

 

 

Licencja

Program jest udostępniany jako "public domain", co oznacza, że autor nie pobiera żadnych opłat za jego użytkowanie. W zamian użytkownik zobowiązuje się do nie modyfikowania zawartości programu, a w szczególności informacji o autorze.

Linki

Strona internetowa autora oryginalnej wersji programu FLiNN – Macieja Plińskiego.

 

autor strony: Robert K. Nowicki

*Na stronie wykorzystano fragmenty oryginalnej instrukcji obsługi programu FLiNN autorstwa Macieja Pilińskiego